LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG LONG HẢI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) trong lịch sử và hình thành từ đầu những năm Việt Nam mới hội nhập kinh tế và quốc tế, bằng tâm huyết và sự cống hiến không mệt mỏi của các tầng lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam với mong muốn giúp cho xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn” .

Chính vì lẽ đó mà chúng tôi luôn có niềm tin sắc son rằng cống hiến là phụng sự xã hội.

Chúng tôi sẽ giúp bạn an toàn hơn trong môi trường kinh doanh của mình tại Việt nam .

Hoàng Long Hải Security

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Do vậy con người được xem là yếu tố quyết định đem đến thành công, tiêu chí chuẩn mực của nhân viên bảo vệ Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )  là : “ĐẠO ĐỨC – SỨC KHỎE – CHUYÊN NGHIỆP” . Để đạt được chuẩn mực này cho từng nhân viên, chúng tôi đã áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến xuyên suốt các quá trình tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo thực hiện, giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện phát triển nghiệp vụ thường xuyên.

 Hoàng Long Hải Security

Chúng tôi có hơn 1.260 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, làm việc trải dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 Hoàng Long Hải Security

Chúng tôi có kinh nhiệm nhiều năm trong việc thực hiện các công trình lớn, các công trình trọng điểm quốc gia, là đơn vị có tỉ lệ rủi do thấp nhất trong nhiều năm, được nhiều đơn vị vị khen thưởng.

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ”  Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )  “ Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, […]