TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com )  “ Cam kết  đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của toàn xã hội”.

Hoàng Long Hải Security với tinh thần : Phụng sự và cống hiến

Hoàng Long Hải Security ( baovehlh.com ) luôn tâm niệm rằng, trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta trong đó có bổn phận của mình. Nên hàng năm Công ty ngoài nộp ngân sách cao cho Nhà nước thì chúng tôi cũng dành những nguồn lực không hề nhỏ để chăm lo cho xã hội như ; Xây cầu nông thôn, chương trình xe đạp em đến trường, trương trình đèn sáng cho em ……

Ngoài ra chúng tôi còn thông qua các Tổng công ty, Tập đoàn nhà nước để chăm lo phụng dưỡng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công, người neo đơn, tàn tật trên mọi nẻo đường tổ quốc.

Nên chúng tôi tin tưởng rằng còn nhiều năm nữa chúng tôi sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội hơn, được cống hiến nhiều hơn và có trách nhiệm xã hội vì một Việt nam thân yêu chúng ta

Đặt liên hệ nhanh :  Xin nhấn vào đây 

Giới Thiệu KHÁC

LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH

Hoàng Long Hải Security được hình thành từ đầu những năm Việt Nam mới hội nhập kinh tế và quốc tế, bằng tâm huyết và sự cống hiến không mệt mỏi của các tầng lớp lão thành đặc biệt các Tướng lĩnh sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam với mong muốn làm cho xã hội ngày càng “tốt đẹp và an toàn hơn” . Chính vì lẽ đó mà chúng tôi luôn có niềm tin sắc son rằng cống hiến là phụng sự xã hội, chúng tôi sẽ giúp bạn an toàn hơn trong môi trường kinh doanh của mình tại Việt nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hoàng Long Hải hiện tại đồng hành với một số Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau

QUY TẮC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Giá trị và Bộ quy tắc đạo đức của Hoang Long Hải Security là một trong những chính sách chính của công ty. Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh đều phải tuân theo tại mọi thời điểm khác nhau, dựa trên giá trị cốt lõi  ”  Giá trị đạo đức – Trách nhiệm – Liêm chính “

09 LÝ DO & 3 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG HẢI

Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long Hải là một trong những Công ty đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề nghiệp cho Quý khách hàng, bảo hiểm lòng trung thành, bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn lực lượng bảo vệ Hoàng Long Hải.